SIRIS.nl

Drukbezocht Alzheimer Café Peelland

De belangstelling voor het Alzheimer Café van 7 juni was erg groot, waarschijnlijk vanwege het thema ‘Verhuizing naar verpleeghuis’.

Veel mensen met dementie krijgen er na verloop van tijd mee te maken en dus is het een thema dat zowel voor hen als voor hun mantelzorgers van belang is. Meer dan zeventig gasten en vrijwilligers, afkomstig uit Deurne, Asten en Someren waren naar De Beiaard in Asten gekomen om over dit onderwerp geïnformeerd te worden.

Casemanager: spin in het web

Gespreksleider Jac Huijsmans ging in gesprek met Vivian de Vree (casemanager dementie bij de Zorgboog) en Marieke van der Hoff (werkzaam op het transferbureau van de Zorgboog). Zij gaven aan hoe het verloop van de ondersteuning doorgaans verloopt. De rol van de casemanager is daarbij erg belangrijk. Hij/zij is de spin in het web en weet de weg in de wereld van beschikbare hulp, instanties en financieringsregels.

Zodra dementie is vastgesteld kan een casemanager ingeschakeld worden om een zorgplan op te stellen. Het belang van de persoon met dementie en de mantelzorger staat centraal en de zorg is erop gericht de persoon zo lang mogelijk thuis in de vertrouwde omgeving te laten wonen. Zeker in het begin van het ziekteproces moet de cliënt zo veel mogelijk zijn gewone ritme vasthouden, actief blijven en doorgaan met de leuke dingen die hij/zij voorheen deed. Daarnaast of daarna zijn er nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld bij seniorenverenigingen, in de  wijk en op dagbestedingslocaties.

In de (doorgaans) driemaandelijkse contacten van casemanager met cliënt en mantelzorger worden de mogelijkheden besproken, de moeilijkheden vastgesteld en kan het zorgplan worden aangepast. Ook wordt naar de toekomst gekeken, want duidelijk is dat dementie een progressieve aandoening is, dat wil zeggen ernstiger wordt.  De kans is groot dat er een moment komt dat het voor de cliënt en voor de mantelzorger niet meer te doen is om de persoon met dementie thuis te verzorgen. Dat moet tijdig besproken worden zodat in een vroeg stadium de mogelijkheden en wensen besproken en afgewogen worden.

Indicatie

Voor verhuizing naar een verpleeghuis - wat vriendelijker klinkt dan “opname in een verpleeghuis”- is een indicatie nodig. Zonder indicatie is plaatsing op een wachtlijst niet mogelijk. Tegelijk met de indicatie kan een voorkeur voor een instelling gegeven worden. Daar wordt, als het zo ver is dat verhuizing nodig is, als het kan rekening mee gehouden. Maar wachtlijsten en de soms toch onverwacht snelle noodzaak tot verhuizing zijn er oorzaak van dat niet altijd direct plaats is in de voorkeurslocatie. Dat neemt niet weg dat de wens van de persoon met dementie en de mantelzorger uitgangspunt is bij de besluitvorming.

Wet- en regelgeving

Zowel in het gesprek tussen de gespreksleider en de dames als in het vragenrondje na de pauze kwamen termen voor die niet voor iedereen gesneden koek zijn. Gesteld werd dat mede daarom de rol van de casemanager zo belangrijk is, want hij weet in die wirwar wel de weg. WMO, ZVW, WLZ, Wet zorg en dwang, Indicatie 5, levenstestament … allemaal termen en onderwerpen waar een Alzheimer Café-bijeenkomst mee te vullen zou zijn. Ook met de aangestipte onderwerpen ‘Het logeerhuis’ en ‘Het beheren van je persoonsgebonden budget’ zou een avond gevuld kunnen worden. 

wimmaas

Gezellig

Bij de bijeenkomsten van het ACP is het geven van informatie een belangrijk doel, maar daarnaast is er ook ruimte voor informeel contact, met name bij de inloop en in de pauze. Dit en  de achtergrondmuziek, ditmaal van Jan van Geffen uit Deurne, geven de avond ook een sfeer van een avondje uit, een avondje dat afgesloten wordt met het bedanken van de sprekers, het uitreiken van bloemen en het luisteren naar en meezingen met het altijd weer mooie lied van Pro et Contra: Schuil maar bij mij.

ACP 6 september

In de maanden juli en augustus is er geen Alzheimer Café Peelland. De volgende bijeenkomst is op dinsdag 6 september en heeft als thema ‘Dagbestedingen’.