EAD gaat weer online dammen

EAD, de Eerste Astense Damclub, heeft besloten de onderlinge competitie in Hotel Nobis de komende weken niet te laten doorgaan.

Jules Martens start het online dammen weer op zodat er iedere vrijdag weer via de PC gedamd kan worden.