Een nieuw gemeenschapshuis verdient een pakkende naam op de gevel

Een nieuw concept, een nieuw gebouw, een nieuwe organisatie en een nieuwe beleving.

In het najaar wordt het nieuwe gemeenschapshuis in Asten geopend.

In het gebouw zal een groot aantal maatschappelijke -, culturele - en sociale partijen een onderkomen hebben; koren, dansgroepen, muziekverenigingen, denksportverenigingen, biljartverenigingen, carnavalsverenigingen, etc.

Ook zullen ONIS Welzijnsorganisatie, Bibliotheek Helmond-Peel, Sociaal Team Asten en de VVV Asten hierin worden gehuisvest. Het wordt een gebouw waar iedere Astenaar zich thuis voelt en graag verblijft. Maar ook een gebouw dat door diezelfde Astenaar wordt geëxploiteerd. 

Het nieuwe gemeenschapshuis krijgt uiteraard een naam. Daar is het bestuur van de nieuwe exploitatiestichting naar op zoek.

Bedenk een naam

Help jij mee een passende naam te bedenken voor het nieuwe gebouw? Wees creatief, ben vernieuwend en zorg voor herkenbaarheid. Zo kan een naam bijvoorbeeld:

  • passen bij de vorm van het gebouw
  • verwijzen naar de plek van het gebouw
  • refereren naar de historie van de locatie
  • krachtig zijn.

Deel je ideeën

Je kunt je idee, inclusief een korte toelichting, doorgeven via e-mail contact@gemeenschapshuisasten.nl. Maar dit kan ook door een briefje in de daarvoor bestemde bus te doen bij De Lisse, De Beiaard of Primera (Midas). Inleveren kan tot 1 april. Het is uiteraard mogelijk meerdere namen in te zenden.

Onthulling naam

Het bestuur van de nieuwe exploitatiestichting beoordeelt alle inzendingen zorgvuldig. Zij kiest vervolgens de naam. Daarna zal de winnaar bekend worden gemaakt en de naam officieel worden onthuld.

De bedenker van de naam krijgt niet alleen een speciale rondleiding door het gebouw en een mooie prijs, maar ook eeuwige roem; de naam zal immers prominent jarenlang op de gevel van het gebouw prijken.

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.