SIRIS.nl

Eerste grote maaironde gestart

Tussen 1 juni en 15 november maait waterschap Aa en Maas een groot deel van haar sloten en beken.

Incidenteel heeft het waterschap vanaf half april al een aantal slootbodems gemaaid om ervoor te zorgen dat het water goed door kan stromen.

Met het jaarlijks maaionderhoud wordt voorkomen dat sloten en beken dichtgroeien.

Uitvoering maaionderhoud

De eerste grote maaironde is van 1 juni tot 15 juli, de tweede maaironde loopt van 1 september tot 15 november.

Tussen deze twee maairondes door maaien het waterschap extra waar het nodig is. Aannemers worden ingehuurd om het onderhoud uit te voeren. Onlangs zijn er wat veranderingen doorgevoerd. Het waterschap gaat op meerdere plekken emissieloos werken en heeft bij de uitvoering nog meer oog voor duurzaamheid en ecologie.

Ecologisch maaien

Vanuit ecologisch oogpunt is het beter om niet alles in één keer te maaien als het niet hoeft. Door op sommige stukken begroeiing te laten staan, komt er meer variatie in planten en stroomsnelheid. Dat is beter voor de biodiversiteit. Daarom wordt er op plekken waar het kan nog maar ¾ van de bodem en het talud gemaaid. Het overige deel blijft staan als schuilplek of nestruimte voor dieren.

De aannemers rijden in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Grondeigenaren en pachters van gronden zijn volgens de Waterwet verplicht om deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan sloten en beken verplicht om het maaisel te ontvangen.