Eerste kroonring in de gemeente Asten

Op maandag 15 november werd in de Albert van Cuijkstraat in Asten de eerste kroonring rond een lichtmast geplaatst.

Wethouder John Bankers bevestigde enkele ringen samen met afvalinzamelingbedrijf Blink en een aantal vrijwilligers van Stichting Samen Asten Schoon (SAS).

Rob Fritsen

Dit hulpmiddel zorgt voor een efficiënte inzameling en minder zwerfafval door wegwaaiende of vergeten, buiten het zicht staande zakken. Na verschillende verzoeken van zowel stichting SAS als de Astense inwoners hangt de firma Blink de komende drie weken zo’n 1.600 ringen op verspreid over Asten, Heusden en Ommel.  

Kroonringen zijn stevige ophangbeugels die rondom lantaarnpalen worden bevestigd. Hier kunt u als omwonende uw zakken met plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) aan ophangen.

Afvalinzamelaar Blink heeft een inventarisatie gemaakt van het benodigde aantal kroonringen en de geschikte locaties. Ze kijken hierbij naar verkeersveiligheid, bestaande verzamellocaties en goed bereikbare locaties voor de vuilniswagen. Na drie weken zijn alle ringen bevestigd. Het achteraf verplaatsen van kroonringen gebeurt alleen als ze gevaar of overlast blijken op te leveren.

Rob Fritsen

Kroonringen worden door meerdere omwonenden gebruikt en PMD zakken zijn niet altijd te herleiden tot de eigenaar. Het is daarom belangrijk dat omwonenden er samen voor zorgen dat ze op de juiste wijze worden gebruikt.

Hang de zakken op zijn vroegst de dag voor de inzameling om 20.00 uur buiten aan de lus van de zak. Graag deze er niet omheen draaien. Het is belangrijk dat de kroonringen op de juiste wijze worden gebruikt. Als ze worden misbruikt als opslagplaats voor plastic zakken worden ze helaas verwijderd.

Rob Fritsen

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien van het ophangen van de eerste kroonring in de Albert van Cuijkstraat.