Eerste vluchtelingen uit Oekraïne in Asten gehuisvest

Op 4 maart vroeg het Rijk aan de 25 veiligheidsregio’s om elk 2.000 opvangplekken te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne, waarvan de helft op korte termijn.

Ook de gemeente Asten heeft enkele locaties aangedragen bij de Veiligheidsregio.

Op vrijdag 1 april zullen de eerste vluchtelingen arriveren.

Deze vluchtelingen worden gehuisvest in een groepsaccommodatie aan de Busselseweg in Asten.

Hier zullen komende periode een beperkt aantal gezinnen verblijven.

Opvang, inventarisatie van wat nodig is, verzorging en begeleiding wordt verder geregeld door diverse organisaties.