Eerste wormenhotel in Someren geopend bij de Mariaschool

De leerlingen van groep 8 van de Mariaschool in Someren hebben zich afgelopen najaar gebogen over het vraagstuk ‘Hoe kunnen we verspilling van voedselverminderen?'

In november zijn de ideeën van deze geïnstalleerde Kinderraad van Prodas in de raadzaal van het gemeentehuis gepresenteerd aan opdrachtgever Wim Peters Kwekerijen en een vertegenwoordiging van het college. Enkele ideeën worden ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Zo opende wethouder Willem Van Doorn op donderdag 1 juni samen met de leerlingen het eerste wormenhotel bij de Mariaschool.

Een wormenhotel is een kast waarin je groente-, fruit- en etensresten composteert met behulp van wormen. Als gevolg van het gebruik van een wormenhotel gaan kinderen bewuster om met afval. Kinderen kunnen in de praktijk zien hoe afval in grondstof verandert. Doordat de Kinderraad dit idee zelf heeft aangedragen, voelen de kinderen zich gehoord en wordt de betrokkenheid vergroot. Bovendien vermindert hierdoor ook daadwerkelijk het organisch afval op de scholen.

In totaal wordt er op vijf basisscholen een wormenhotel geplaatst. Na plaatsing van het hotel op de Mariaschool volgen basisschool De Diamant, LeerRijk, St. Jozef en SBO De Brigantijn. Twee wormenhotels zijn gesponsord door de Rabobank, twee door de gemeente en één door Wim Peters Kwekerijen. Daarnaast monteert Wim Peters Kwekerijen alle vijf de wormenhotels en is zij betrokken rondom de implementatie ervan op de basisscholen.

Ook faciliteert de kwekerij deze zomer een ‘Verspillingsmarkt’ op eigen terrein, georganiseerd door de Mariaschool. Dit was een van de andere Kinderraad ideeën.

Wethouder Willem van Doorn opende samen met de kinderen van de Kinderraad het hotel. Na de opening kregen de leerlingen van groep 7 en 8 een gastles van compostier Rowin Snijder van Compostie.

IVN Asten-Someren verzorgt bij de andere vier scholen een gastles om de plaatsing van de wormenhotels te begeleiden.

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.