Eindelijk weer een normaal Alzheimer Café

Op dinsdag 5 oktober was er in centrum De Beiaard in Asten eindelijk weer een ‘normaal’ Alzheimer Café Peelland, een bijeenkomst met een thema.

Het thema was ‘Goed zorgen voor later nu het nog kan’.

Gespreksleider Jac Huijsmans kon ruim twintig belangstellenden welkom heten en na een aantal huishoudelijke mededelingen over de gang van zaken bij het Alzheimer  Café kon hij de gastsprekers voorstellen, Shareen Badloe en Fleur van Lith, allebei consulent van DELA VoorelkaarDesk.Zij gaven voor de pauze uitleg over het belang van een testament en een levenstestament. Na de pauze beantwoordden zij vragen rond dit thema.

wimmaas

Testament en levenstestament

Het testament regelt wensen in geval van overlijden, in het levenstestament worden wensen vastgelegd over zaken die bij leven van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld in het geval dat een van de partners niet meer handelingsbekwaam is. Wie mag dan als bewindvoerder optreden of hoe kun je voorkomen dat een groot deel van het eigen vermogen (dat vaak in het koophuis zit) opgaat aan zorgkosten in het geval van opname in een verpleeghuis? En hoe kun je in je testament, bijvoorbeeld door schenkingen aan kinderen en kleinkinderen, relatief gunstig met de erfbelasting omgaan?

Zulke zaken tijdig regelen kan belangrijk zijn. Een van de partners kan door een herseninfarct of door een ongeluk blijvende hersenbeschadiging oplopen en daardoor niet meer wilsbekwaam zijn. Dan is het te laat om zulke zaken te regelen en dan moet dat via de kantonrechter. En ook in geval van dementie moeten het testament en levenstestament geregeld en ondertekend worden als beide partners nog wilsbekwaam zijn. Het is een pittige materie.

wimmaas

In de pauze werd - met gezellige live muziek op de achtergrond van het trio Peelcocktail - druk nagepraat over deze en andere onderwerpen.

Na de pauze werden vragen gesteld door de gasten en gespreksleider Jac Huijsmans vroeg nog wat extra toelichting op dingen die wellicht niet direct ‘geland’ waren bij alle aanwezigen.Aan de orde kwamen vragen over euthanasie, vrijwillig levenseinde, de kosten van testament en levenstestament, bankvolmachten, eigen zorgbijdrage en de rol die DELA kan spelen bij zulke aangelegenheden. Wat dat laatste betreft: wie lid is van DELA (dus een verzekering bij DELA heeft) kan gratis gebruik maken van DELA VoorelkaarDesk.

Al met al een geslaagde avond met veel niet eenvoudige informatie met als belangrijkste conclusie: Regel zaken als testament en levenstestament tijdig, als beide partners nog kunnen meepraten en beslissen.

Wim Maas

Voor dit jaar staan nog twee ACP-bijeenkomsten gepland:

Dinsdag 2 november

Thema:  Ervaringsverhalen van mantelzorgers.

Lotgenoten weten als geen ander hoe jij je als mantelzorger voelt. Waar je tegenaan loopt en waar je hulp kunt vragen. Of ze hebben tips die jou helpen om de zorg voor je naaste wat gemakkelijker te maken. Ervaringen van en met elkaar delen. En wellicht dat we een ervaringsdeskundige uitnodigen die een bijzonder verhaal te vertellen heeft.

Dinsdag 7 december

Thema: Overgang naar het verpleeghuis.

Voor veel mensen met dementie komt er een moment dat het thuis niet meer gaat. Opname in een verpleeghuis is dan de enige optie. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe lang duurt het voordat je geplaatst kunt worden? Hoe ga je hiermee om, zowel de persoon met dementie als de mantelzorger. Kun je zelf kiezen waar je naar toe wilt? Mag je de hele dag door bezoek ontvangen of zijn er bezoektijden? Wat moet je verder nog meer regelen als je wordt opgenomen? Wordt de mantelzorger hierbij begeleid?

Gastspreker is Anita Meeuws van de Zorgboog, manager Cliënt Contact Centrum.

De bijeenkomsten zijn in centrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21, van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.