Enquête over hoe Asten Sport

De gemeente Asten houdt een enquête om te inventariseren hoe Asten Sport.

De binnensportaccommodaties in de kern Asten zijn verouderd.

De gemeente wil een sociale, gezonde gemeente zijn met aandacht voor gezondheid, vitaliteit en kansen voor iedereen en wil weten wat  inwoners hierbij belangrijk vinden.

Gevraagd wordt de enquête in te vullen en uw mening te geven.

Rob Fritsen

Op maandag 18 december is er een aftrapbijeenkomst waarbij wethouder Janine Spoor, samen met projectleider Dietmar Schrijnemakers, vertelt hoe de gemeente aan de slag gaat met de binnensportaccommodaties voor de toekomst. Sporter of geen sporter, iedereen is welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in de kantine van sportcomplex De Schop.

Tijdens de bijeenkomst hoort u ook wanneer u zelf kunt aanschuiven om mee te denken. Hiervoor staat een aantal werksessies op het programma waarin vanaf half januari telkens een bepaald thema aan bod komt.

De vragenlijst invullen kan via https://enquete.toponderzoek.com/asten.

Alle actuele informatie staat op www.asten.nl