Envelop Goede Doelenweek in de brievenbus

Inwoners van Lierop hebben de envelop van de Goede Doelenweek in de brievenbus gekregen.

U kunt uw donatie overmaken op rek.nr. NL 29 RABO 0194376281 t.n.v. Dorpsco√∂peratie Lierop Leeft o.v.v. goede doelen week Lierop. 

Er staat ook een collectebus bij de Spar, waar u de envelop met uw donatie in kunt doen.