Extra druk op thuiszorg in zomerperiode

Zorgorganisatie Savant Zorg, Land van Horne en de Zorgboog hebben de afgelopen twee jaar alles in het werk gesteld om de thuiszorg in Someren en omstreken te laten doorgaan.

De komende zomerperiode zetten ze zich daarvoor samen extra in. Wel kan het door de combinatie van beperkte bezetting in de zomer en corona-invloeden zo zijn dat de zorgverlening anders verloopt dan thuiszorgcliënten gewend zijn.

Ook in Asten, Someren en omstreken neemt de vraag naar zorg in de thuisomgeving gestaag toe. Tegelijkertijd hebben ze te maken met personeelskrapte in de zorg. Juist in de zomer wordt die druk extra voelbaar: ook zorgmedewerkers genieten van hun welverdiende vakantie, terwijl de vraag naar zorg niet afneemt. Integendeel: door hogere temperaturen zijn mensen vaak net iets minder zelfredzaam, en is de familie of buurman die normaal een handje meehelpt ook nog een weekje weg.

Grote uitdagingen

Dit jaar zien zorgorganisaties in de regio dat die druk extra toeneemt. De coronapandemie legde een grote druk op de zorg, wat terug te zien is in het ziekteverzuim. Tegelijk is de afgelopen maanden ook de reguliere zorg in bijvoorbeeld ziekenhuizen weer op gang gekomen. Dat alles maakt de uitdaging om in de komende zomermaanden de goede zorg te kunnen leveren extra groot. 

Zorgorganisaties slaan handen ineen 

Regionale zorgorganisaties Savant Zorg, Land van Horne en de Zorgboog hebben de handen ineen geslagen en gaan in Asten, Someren en omstreken de komende maanden nauw samenwerken. De organisaties werken al langer samen, bijvoorbeeld in de nachtdiensten. Door deze samenwerking de komende maanden te intensiveren, kunnen ze samen wachttijden voorkomen. En kunnen ze de zorg leveren die de cliënten nodig hebben.

Aangepaste zorg

Voor de cliënten betekent dit dat zij de komende maanden wellicht een medewerker van een andere zorgorganisatie de zorg komt verlenen, dat zij op een ander tijdstip dan gewend zorg ontvangen of dat hen wordt gevraagd om waar mogelijk mantelzorgers in te schakelen. Mocht er daadwerkelijk iets veranderen in de zorg die een cliënt ontvangen, dan stellen de drie organisaties de betrokken cliënt daarvan persoonlijk op de hoogte. In de bereikbaarheid van de organisaties verandert er niets. Cliënten kunnen gewoon contact opnemen met de eigen zorgorganisatie, op dezelfde manier als altijd.