Extra gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 21 september in de raadzaal van het gemeentehuis.

Deze extra vergadering begint om 19.30 uur.

De raadsvergadering is live te beluisteren via de raadswebsite, waar de agendastukken staan.

De raadswebsite is te vinden op www.someren.nl.

Agenda:

1. Opening.

2. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders

3. Aanwijzen van de heer H.M.L. van Soest als plaatsvervangend griffier

4. Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven.

5. Installatie van Irma Vergeer in de gemeenteraad.

6. Toelaten raadslid Irma Vergeer tot commissie Burger en Bestuur.

7. Afscheid van Frank van Tulden.

8. Sluiting