Feestelijke huldiging jubilarissen Muziekvereniging Someren-Heide

Muziekvereniging Someren-Heide huldigde op zaterdag 11 september vijf jubilarissen.

Gerrit van Zoggel, Martien Hendriks en Nol Hen­driks werden in het zonnetje gezet vanwege hun 65-jarig lidmaatschap. Ei­genlijk had dit in 2020 al plaats moeten vinden, maar vanwege de inmiddels be­kende rede­nen is het toen gecanceld.

Marga Nagel en Jan Meeuws zijn 50 jaar lid van Mu­ziekvereniging Someren-Heide, eerder Fanfare St. Jozef, en daarmee te­vens 50 jaar lid van de Bossche Bond.

Eric Driessen

Gerrit, Martien en Nol hebben met elkaar gemeen dat ze grote verdiensten heb­ben gehad voor de vlooienmarkt. Deze was vele jaren een begrip in de omge­ving en, in combinatie met de oud ijzeractie, een van de grote inkomstenbron­nen voor de club. Een aantal mensen, waar­onder dus deze drie jubilarissen, was er het hele jaar door intensief mee bezig. Ver­der zijn ze alle drie lange tijd lid ge­weest van de Hofkapel en van een ensemble wat vanaf eind jaren 1960 tot me­dio de jaren 1970 elke zondag een van de kerk­diensten in Someren-Heide muzi­kaal opluisterde.

Eric Driessen

Gerrit heeft daarnaast zeer veel betekend voor de instrumentale opleiding. Er werd meestal bij hem thuis lesgegeven waarbij zijn vrouw Toos altijd een lek­kere ver­snapering voor de leerlingen in huis had. Gerrit is dirigent van de jeugd­fanfare en di­rigent van de Hofkapel geweest en tweede dirigent van de ‘grote’ fanfare. En dit alles heel wat langer dan een paar jaar. Tot voor kort speelde Ger­rit nog de eerste bugel­partij. Op eigen verzoek is dat nu tweede bugel gewor­den.

Eric Driessen

Trombonist Martien Hendriks is jarenlang secretaris van de vereniging geweest. Toen de vlooienmarkt noodgedwongen moest stoppen stond hij aan de wieg van de kofferbakmarkt. Verder heeft Martien lange tijd de ophaalacties voor oud ijzer en oud papier gecoördineerd.

Eric Driessen

Nol Hendriks is een typisch voorbeeld van de stille werker achter de schermen. Hij is tot voor enkele jaren geleden mede-organisator geweest van de kofferbak­markt. De vereniging heeft al vaak gebruik mogen maken van zijn technische han­digheid. Hij maakte hulpmiddelen voor bijvoorbeeld lessenaars en vervoer van instru­menten en verrichtte kleine reparaties aan het instrumentarium. Zijn muzi­kale carrière ging van trombone via trompet naar bes bas. Vanwege ge­zond­heidsre­denen heeft Nol onlangs besloten om te stoppen als actief muzikant.

Eric Driessen

Marga Nagel stelt haar organisatorische talenten al vijftig jaar ook ter beschikking van de Heise muziekvereniging. Ze is vele jaren bestuurslid geweest, leidde de commissie die lange tijd een onderling solistenconcours regelde, was lid van de uniformencommissie en beheerde de muziekbibliotheek van de fanfare. Ook trad ze bij verschillende gelegenheden op als ladyspeaker. Nu is ze nog voorzitter van de Heilights-commissie die elke vier jaar een promsconcert organiseert en ze is nog ruim inzetbaar voor allerlei andere zaken. Ze speelde bugel, maar van­wege een ongeluk is haar muzikale loopbaan bij de fanfare helaas beëindigd.

Eric Driessen

Jan Meeuws was van begin 2012 tot medio 2015 voorzitter. Hij heeft zich ook bij­zonder ingezet voor de vlooienmarkt en was lid van de Hofkapel. Nu levert Jan als een van de hoofdsponsoren nuttige diensten voor Muziekvereniging Some­ren-Heide. Ondanks zijn drukke zakelijke leven blijft hij muzikant. Als groot trompetfan heeft Jan dit instrument altijd bespeeld.

Eric Driessen

De jubilarissen werden allemaal aan huis afgehaald door de slagwerkgroep, die zich voor de gelegenheid muzikaal had omgetoverd in een sambaband, en het fanfarekorps.

Aan huis werd de bondsspeld met bijbehorende oorkonde over­handigd, en voor de partners was er een boeket bloemen.

Via een zeer speciaal vervoermiddel werden de jubilarissen naar Heidehof vervoerd waar hen, met partner, door de vereniging een diner werd aangebo­den.

Namens de jubila­rissen werd er, als fi­nanciële bijdrage voor een nieuw muziekstuk, een enveloppe met inhoud overhandigd aan voorzitter Wim Jas­pers.

Eric Driessen