Feestelijke viering 100 jaar kerk in Heusden

In de herfst van 1911 werd in Heusden een biljet aangeplakt met de oproep voor een vergadering voor de oprichting van een nieuwe parochie.

De opkomst voor deze vergadering in het café van F. Meulendijks was zo groot dat het café te klein bleek. Tijdens deze vergadering werd een comité gevormd van zes personen die de opdracht kreeg om de mogelijkheden voor deze nieuwe parochie te onderzoeken. Al snel bleek dat er geen medewerking zou komen van het Astens parochiebestuur, de reden: ze konden de inkomsten vanuit Heusden voor de Astense kerk niet missen.

Het comité zocht steun bij de bisschop maar die wilde niet verder gaan dan het advies om een school te stichten. Ondanks toezeggingen kwam er voor de plannen van een school vanuit de Astense politiek geen medewerking en dus ook geen financiering. De Heusdenaren gingen niet bij de pakken neer zitten en richtte een coöperatie op met het doel om de winsten van deze coöperatie te gebruiken voor de school. Ook kwam er toestemming om het geld wat al was ingezameld voor de nieuwe parochie te gebruiken voor de stichting van een school.

Het doorzettingsvermogen van de Heusdenaren had tot gevolg dat de school in 1919 werd gebouwd en in gebruik genomen.

De plannen voor een nieuwe kerk waren nooit opgegeven en het respect voor de geslaagde realisering van een school leidde er ook toe dat de bisschop in 1920 toestemming gaf voor de oprichting van de nieuwe parochie.

Na de gerealiseerde bouw van de school konden de winsten van de goed lopende coöperatie worden ingezet voor de bouw van een kerk. Als bouwpastoor werd benoemd pastoor Arnold. Vele Heusdenaren hielpen mee met de bouw zoals het uitvoeren van het grondwerk en de aanvoer van bouwmaterialen die via de Zuid-Willemsvaart werden aangevoerd.

Het duurde slechts zeven maanden om de fraaie kerk te bouwen die op 26 oktober 1921 werd ingezegend.

Rob Fritsen

De zes pastoors die in 100 jaar kerk de vieringen verzorgden bleken ook erg belangrijk voor de Heusdense samenleving. Zij stimuleerden de oprichting van verenigingen zoals het jongens- en meisjesgilde, een jongerensoos, jongerenkoor etc.

Toch is ook in Heusden het kerkbezoek sterk teruggelopen. Om te voorkomen dat dit zou leiden tot sluiting van de kerk zijn er initiatieven genomen tot het opzetten van een ‘belevingskerk’. Naast traditionele vieringen zijn er daarmee vieringen die meer inspelen op de tegenwoordige opvattingen en beleving van de bezoekers. Er is veel mogelijk in de ‘Belevingskerk’ alhoewel de waardigheid van de kerk niet aangetast mag worden.

100 Jaar kerk in Heusden is voor het parochiebestuur en locatieraad een goede reden voor een feestelijke viering.

Op zondag 24 oktober is er om 11.00 uur in de kerk een Pontificale Hoogmis met als voorganger Mgr. de Korte en met zang van het eveneens 100-jarige kerkkoor.

Na deze plechtigheid is er gelegenheid om het jubileum met de Heusdenaren te vieren op het feestterrein dat gelegen is aansluitend aan de botanische tuin.

Er zijn muzikale optredens van zangkoor In Between, kapel De Turvers en harmonie St. Antonius.

Ook de jeugd kan zich vermaken met een springkussen en diverse spelletjes. Daarnaast geeft ook de in 1873 opgerichte Heusdense schietvereniging, die daarmee de oudste vereniging van Heusden is, gelegenheid om te schieten met een buks.

In verband met de corona maatregelen mogen de bezoekers alleen toestemming krijgen tot de feestlocatie als ze in bezit zijn van: een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat men hersteld is van corona.

Rob Fritsen