Fractie Samen voor Asten: kermis moet voor iedereen betaalbaar blijven

De kermis in Asten is er voor iedereen en moet ook voor iedereen betaalbaar blijven, vindt de fractie Samen voor Asten.

De fractie meldt in een persbericht: ,,Onlangs heeft onze fractie in de persoon van Antoon Driessen, burgercommissielid, vragen gesteld aan het college over de kermis in Asten. Deze vragen beperkten zich niet alleen over de attracties die aanwezig waren, of liever gezegd niet aanwezig waren, maar daarnaast ook over de prijzen die gehanteerd werden. Deze prijzen liggen vaak tussen 5 en 7 euro per attractie. Wij zijn van mening dat een kermis toegankelijk moet zijn en blijven voor iedereen en iedereen moet kunnen genieten van een paar dagen volksvermaak, wat een kermis volgens ons moet zijn. Met deze absurd hoge prijzen is dit niet het geval'. Uit de beantwoording van het college blijkt dat de kermis in Asten uitbesteed wordt aan een organisatie. Deze organisatie bepaalt dan welke attracties er gaan komen en daarnaast ook de hoogte van de rittenprijzen. Wij hebben elders navraag gedaan en het college enkele suggesties meegegeven. Het college heeft toegezegd de huidige procedure nader te bestuderen en hier later op terug te komen''.