Frans Eliëns interim-directeur bij Museum Klok & Peel

Museum Klok & Peel in Asten staat de komende periode voor een organisatorische uitdaging.

Intern wil het bestuur de vier professionals en de meer dan 200 vrijwilligers extra gaan ondersteunen in alle dagelijkse activiteiten. Momenteel werkt het museum aan een plan om o.a. het museumgebouw en de collectiepresentatie ook in de toekomst bij de tijd te houden.

Het bestuur realiseert zich dat deze uitdagingen (intern en extern) (te) veel vragen van de huidige bezetting. Het bestuur heeft dan ook besloten met ingang van september 2023 tot januari 2024 Frans Eliëns aan te stellen als parttime interim-directeur.

Frans Eliëns kent het museum al jarenlang vanwege de samenwerking tussen het museum en de klokkendagen (hij was voorzittervan de Stichting Asten Klinkt als een Klok, die de klokkendagen organiseerde). Frans heeft in de afgelopen jaren als vrijwilliger een aantal projecten geleid in samenwerking met het museum.

De interim-directeur krijgt, samen met de algemeen manager, de leiding over de dagelijkse gang van zaken in het museum. Er zal in goed overleg een duidelijke afstemming van taken opgesteld worden tussen de huidige professionals, vrijwilligers en Frans. Daarnaast zal de interim-directeur zich richten op het onderhouden en uitbouwen van de externe contacten.

Ook het maken van een analyse van de huidige en toekomstige organisatie behoort tot de opdracht.

Het bestuur heeft dit besluit genomen om beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling waar Museum Klok & Peel de komende jaren voor komt te staan. 

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand interview met Frans Eliëns te zien.