Geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor onbepaalde tijd uit te breiden. Alle vieringen na 17.00 uur komen te vervallen, dus ook met Kerstmis.

Ook andere bij­een­komsten na 17.00 uur, zoals ver­ga­de­ringen en catechesevoor­be­rei­ding, kunnen niet door­gaan.

Na­tuur­lijk kan er wel digi­taal wor­den ver­ga­derd.

monique sauve

Het pas­to­rale team van de Franciscusparochie zal, samen met de diverse werk­groepen, kijken naar wat nog moge­lijk is.