Gemeenschapslijst stelt schriftelijke vragen over verwijderen app-berichten

De Gemeenschapslijst stelt voor de gemeenteraadsvergadering van donderdag 22 juli schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Someren over het verwijderen van app-berichten in de zaak Guido Schoolmeesters.

De schriftelijke vragen:

,,Afgelopen vrijdag, 17 juli vernamen we via het ED dat tijdens een zitting van de bezwarencommissie van de Gemeente Someren, de woordvoerder van het college, landsadvocaat Pels Rijcken, de volgende uitspraak deed: ,,Een woordvoerder van het college zegt dat het gebruik is om eens per week alle appjes te wissen. ,,Appjes en sms'jes vallen inderdaad onder de WOB, maar het punt is dat we ze niet meer hebben”, geeft hij toe. ,,Dat komt doordat het gebruik is om die eens per week weg te halen.”

Dat vonden wij een opmerkelijke uitspraak, daarom de onderstaande vragen:

1. De woordvoerder van het gemeentebestuur gaf aan dat hem was aangegeven dat het college dit gebruik heeft. Wie gaf hem die informatie?

2. Sinds wanneer is het gebruik om whatsapp-berichtjes en sms-berichtjes eens per week weg te halen?

3. Geldt dat voor alle Whatsapp-berichtjes en sms-berichtjes? Zo niet, waar wordt het onderscheid in gemaakt? En door wie?

4. Waar komt dit gebruik vandaan of wat is de reden van dit gebruik?

5. Het college en haar woordvoerder geven aan dat Whatsapp-berichtjes en sms-berichtjes inderdaad onder de WOB vallen, waarom is dan op een bepaald moment toch voor dit gebruik gekozen?