Gemeente Asten biedt ondersteuning bij controle coronatoegangsbewijs

Elke horecagelegenheid, sportschool, sportvereniging, kantine of culturele instelling in de gemeente Asten, die om het coronatoegangsbewijs van haar bezoekers moet vragen, kan ondersteuning krijgen van de gemeente.

Dit kan zijn in de vorm van extra vrijwilligers, die controleren op het coronatoegangsbewijs bij sportverenigingen maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een financiële tegemoetkoming voor horecaondernemers die extra kosten maken of al hebben gemaakt vanaf medio september dit jaar met het uitvoeren van deze controle.

,,Wij willen onze instellingen en ondernemers in deze moeilijke tijd ondersteunen”, legt burgemeester Anke van Extel-van Katwijk uit. ,,Het belangrijkste uitgangspunt is en blijft dat we met elkaar afspreken dat alle partijen vanuit een positieve grondhouding binnen de mogelijkheden maximaal inzetten op CTB (Corona Toegangsbewijs) controles. Iedereen heeft daar zijn eigen verantwoordelijk in en dient die ook te nemen. Wij zien deze positieve grondhouding gelukkig ook terug in onze overleggen met betrokken partijen. Dat is belangrijk voor een goede uitvoering. Ook bestuurders en medewerkers van de gemeente Asten helpen mee bij het checken van de CTB. We moeten deze klus samen klaren, zij aan zij tegen corona” aldus de burgemeester.

Geen extra boa's, maar ondersteuning

Het geld dat de gemeente Asten krijgt voor de ondersteuning van instellingen, komt uit een regeling van minister Grapperhaus. Hij heeft, bij de introductie van het coronatoegangsbewijs, geld beschikbaar gesteld. Er is 45 miljoen euro voor gemeenten beschikbaar voor handhaving op de QR-code. Bijvoorbeeld voor de inhuur van boa’s. Asten krijgt naar verwachting 43.000 euro van de minister. Burgemeester Van Extel-van Katwijk kiest ervoor om geen extra boa’s in te huren van dat geld, maar om instellingen te ondersteunen in de gemaakte kosten of om extra vrijwilligers in te zetten.

Waaruit bestaat de ondersteuning?

Bij de ondersteuning van de controle van de coronatoegangsbewijzen kan worden gedacht aan de inzet van extra vrijwilligers bij verenigingen, een financiële tegemoetkoming voor de kosten die instellingen maken voor de controle van de coronatoegangsbewijzen maar ook als waardering voor de extra inzet die zij moeten doen. Burgemeester Van Extel-van Katwijk: ,,Horeca-instellingen moeten soms iemand extra inhuren om de toegangsbewijzen te controleren maar denk ook aan kosten voor afrastering bij sportkantines, extra inzet van vrijwilligers bij De Schop en buurt- en dorpshuizen of de aanschaf van een telefoon om QR-codes mee te controleren.”

Overleggen met belangengroepen

De gemeente is inmiddels met diverse partijen rond de tafel gegaan zoals met Koninklijke Horeca Nederland-afdeling Asten. ,,Geweldig: deze gemeente en zeker niet te vergeten onze Astenaren laten de horeca niet in de steek.”  aldus Jo Lindelauf, voorzitter van afdeling Asten.

Op basis van goed vertrouwen

De gemeente Asten wil er geen enorme administratieve last van maken. Uitgangspunt is dat een ondernemer of vereniging, die ondersteuning aanvraagt, zich ook daadwerkelijk conformeert aan de uitvoering van de controle op de coronatoegangsbewijzen. 

Instellingen kunnen een aanvraag tot het verkrijgen van een incidentele bijdrage indienen tot en met 31 december.

Het aanvraagformulier is te vinden op www.asten.nl en bij de balie van het gemeentehuis.

Laten we er voor elkaar zijn

Over de aanscherping van de coronamaatregelen is burgemeester Van Extel-van Katwijk overigens helder: ,,Het is noodzakelijk. Ook in de gemeente Asten is het aantal besmettingen hoog”. Hoewel de burgemeester voorstander is van het aanscherpen van de maatregelen, begrijpt zij ook dat mensen het lastig vinden. ,,Over het algemeen gaat het goed in de gemeente Asten. Dat mensen teleurgesteld zijn over de maatregelen, begrijp ik heel goed. Ik hoop dat we ons er overheen kunnen zetten en dat we het samen gaan doen. Laten we er voor elkaar zijn in deze moeilijke tijden”.

Meer weten? Kijk op www.asten.nl of neem contact op met kcc@asten.nl, tel 0493-671212.