Gemeente Someren start met proef bladeren laten liggen op grasvelden

De gemeente Someen start dit najaar met een proef door bladeren die op grasvelden zijn gevallen te laten liggen.

Normaal worden deze bladeren opgeruimd. De gevallen bladeren worden met een speciale machine versnippert. Hierdoor kunnen ze door de bodem worden opgenomen. Deze proef is goed voor het gras, bomen, dieren en mensen.

Met een speciale machine, een bladmulcher, wordt het blad op het grasveld versnippert. Het versnipperde blad wordt snel in de bodem opgenomen. Dat is beter voor regenwormen en andere bodemdieren. De bodem kan hierdoor ook meer water vasthouden. Dat is beter voor het gras en de bomen. Daarom gaan enkele Peelgemeenten, waaronder Someren, deze proef dit najaar en in het najaar van 2022 uitvoeren.

Bij de inzet van de machine wordt gekozen voor grasvelden waar bomen op staan.

Door de vele grasvelden en de beperkte snelheid van de machine worden niet alle grasvelden bewerkt.

Voor de grasvelden die worden overgeslagen, wordt later in het bladseizoen het blad geruimd door Senzer.

De machine komt één dag per week naar Someren in de periode eind oktober 2021 tot en met eind januari 2022.

Jij kunt ook meedoen door bijvoorbeeld blad in je tuin tussen de planten te laten liggen of de bladeren van het terras tussen de planten te vegen (versnippert blad is het meest effectief). Ook in de openbare ruimte kun je bladeren van de verharding tussen de beplanting vegen.