Gemeente wil input voor veiligheidsbeleid

De gemeente Someren is bezig met het opstellen van het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid Someren 2023-2026.

Hiervoor ontvangt de gemeente graag input van haar inwoners.

Wat vind je belangrijk op het gebied van veiligheid, waar maak je je zorgen om en wat kan je mogelijk zelf hierin betekenen.

Wil je hier ook over meedenken en meepraten?

Vul dan de vragenlijst in via https://bit.ly/3PCqJ35