Gemeenten gaan door met Meld Misdaad Anoniem

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren zetten de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem (M.) wegens succes voort.

De pilot liep voor een jaar. In totaal werden sinds de start in september 2020 ruim 250 meldingen ontvangen en verder onderzocht.

Vanaf dat moment ontvangen de gemeenten rechtstreeks de meldingen die bij M. binnenkomen. De melders blijven hierbij anoniem. De meldingen in de Peelgemeenten waren veelal drugs gerelateerd maar ook kwamen er meldingen over corona, prostitutie, illegaal vuurwerk en uitkeringsfraude. Alle meldingen voor de gemeente zijn in onderzoek genomen.

Melden is belangrijk

De burgemeesters van de zes gemeenten roepen hun inwoners op om zaken te blijven melden: “Meld zaken, ook als u twijfelt. We gaan zorgvuldig met alle meldingen om. U hoeft dus niet bang te zijn dat u iemand onterecht beschuldigt. U ziet daarom vaak niet meteen actie na uw melding omdat er vaak nader onderzoeknodig is voor we tot actie kunnen overgaan. Een melding is belangrijk. Het kan ons op het juiste spoor zetten of het ontbrekende puzzelstukje vormen in een onderzoek. Melden kan bij de gemeente of de politie en dus ook volledig anoniem bij M. Zo werken we samen aan een veilige woon- en leefomgeving.”

Melder blijft anoniem

Bij Meld Misdaad Anoniem - kortweg M. -  is de melder volledig anoniem. Melden kan op telefoonnummer 0800-7000 of op www.meldmisdaadanoniem.nl.

M. geeft meldingen door aan onder andere de politie en gemeente. Ook dan blijft de melder volledig anoniem. De gemeente  en politie weten dus niet van wie de melding komt. Hiervoor sloten de zes gemeenten een convenant met stichting Meld Misdaad Anoniem.

Melding leidt tot onderzoek

Als een melding via M. binnen komt, wordt deze eerst nader onderzocht. De gemeente bekijkt wat er over de persoon, het pand of de locatie bekend is. Zijn er meer meldingen over binnen gekomen? Of is er al vaker een controle geweest? De gemeente kan ook aan partners vragen wat zij weten over de locatie, bijvoorbeeld bij de politie, omgevingsdienst of Senzer. Als er voldoende informatie bekend is en er zijn sterke vermoedens dat er sprake is van misstanden of overtredingen, volgt er onderzoek en mogelijk een controle. Dit kan een controle zijn door de gemeente of door het Peelland Interventie Team (PIT).

Bewonersonderzoek leidde tot pilot M.

De samenwerking M. startte op 1 september 2020. Aanleiding was een onderzoek onder bijna 1.800 inwoners van de zes gemeenten over ondermijnende criminaliteit in 2019. Hieruit bleek onder meer dat inwoners niet altijd weten waar zij zaken kunnen melden en afzien van melden vanwege onvoldoende bewijs of uit angst voor represailles. De mogelijkheid om anoniem te melden bij M. biedt daarvoor een uitkomst.

Gemeenten werken samen bij aanpak overlast en ondermijning

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren gebruiken de meldingen voor toezicht en handhaving of om samen met partners op te trekken tegen ondermijnende criminaliteit, bijvoorbeeld binnen het Peelland Interventie Team (PIT). Het kan gaan om meldingen over bijvoorbeeld overlastpanden, illegale bewoning, adresfraude, prostitutie of afvaldumping.