Gemeenteraadsvergadering Asten

Op dinsdag 9 november vindt er om 17.00 uur een openbare gemeenteraadsvergadering plaats in de hal van het gemeentehuis in Asten.

In verband met de geadviseerde coronamaatregelen is er een beperkt aantal aanwezige zitplaatsen in de hal van het gemeentehuis.

Publiek wordt verzocht zich aan te melden via e-mail griffier@asten.nl.

De vergadering is live te volgen via https://live.siris.nl/gemeente-asten.

De agenda:

1. Vaststellen agenda.

2. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 5 oktober en themabijeenkomst van 29 september.  

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 2022.

5. Afvalstoffenverordening Asten 2021.

6. Omgevingsvergunning Deurneseweg 39 (vvgb).

7. Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling VRBZO.

8. Technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling MRE 2021.

9. Tussentijdse rapportage najaar 2021.

10. Vaststellen grondexploitatie Heusden-Oost fase 3

11. Begroting 2022.

12. Schriftelijke vragen reglement van orde.

13. Sluiting.