Gemeenteraadsvergadering Asten

De gemeenteraad van Asten vergadert op dinsdag 4 juli in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur.

In verband met de beperkt aanwezige zitplaatsen wordt publiek verzocht zich aan te melden via e-mail griffier@asten.nl.

De vergadering is live te volgen via https://msmmedia.nl/live-kanaal/.

Agenda:

1. Vaststellen agenda.
2. Besluitenlijst van de vergadering van openbare raadsvergaderingen van 23 mei.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Vaststelling structuurvisie Ommel-Oost.
5. 1e wijziging begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 VRBZO.
6. Ontwerpbesluit VRBZO deelname aan Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.
7. Raadsvoorstel Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Asten 2023-2026.
8. Archiefverordening gemeente Asten 2023.
9. Jaarrekening 2022, zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 en zienswijze begroting 2024 ICT NML.
10. Toestemming wijzigen GR ICT NML, toetreding gemeente Leudal en 1e begrotingswijziging 2024 ICT NML.
11. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen gemeente Asten 2023.
12. Omgevingsvergunning Waardjesweg ong. in Heusden.
13. Vaststelling bestemmingsplan Asten Loverbosch fase 3 2022.
14. Vaststellen bestemmingsplan Asten Verzamelplan 2022-2.
15. Jaarstukken 2022 gemeente Asten.
16. Tussentijdse rapportage voorjaar 2023.
17. Kaders asielopvang.
18. Sluiting.

De uitgebreide agenda en bijbehorende stukken vind je op www.asten.nl.