Gemeenteraadsvergadering Asten digitaal

De gemeenteraad van Asten vergadert op dinsdag 7 december via Microsoft Teams.

Aanvang 20.00 uur.

De agenda:

1. Vaststellen agenda.

2. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 9 november.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

7. Vaststelling grondexploitatie Loverbosch fase 3.

10. Sluiting.

De digitale raadsvergadering is online te volgen via https://msmmedia.nl/live-kanaal

De vergadering is ook via SIRIS-radio te beluisteren.