Gemeenteraadsvergadering Asten met o.a. Voorjaarsnota te volgen via link

De gemeenteraad van Asten vergadert op woensdag 13 juli in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 17.00 uur.

In verband met de beperkt aanwezige zitplaatsen wordt publiek verzocht zich aan te melden via e-mail griffier@asten.nl.

De vergadering is live te volgen via https://msmmedia.nl/live-kanaal/.

De agenda:

1. Vaststellen agenda.

2. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 juni.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Intrekken Verordening individuele studietoeslag Asten 2015.

5.  Regiovisie norm van opdrachtgeverschap 'Een 10 voor de jeugd'.

6.  Procesvoorstel skatepark TiPi.

7. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017.

8. Jaarstukken 2021.

9. Tussentijdse rapportage voorjaar 2021.

10.  Plan van aanpak Nafase Coronacrisis gemeente Asten.

11. Voorjaarsnota 2023.

12. Sluiting.

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien waarin wethouder Leon van de Moosdijk uitleg geeft over de Voorjaarsnota.

Op siris.nl is de gemeenteraadsvergadering te zien in twee delen.