Gemeenteraadsvergadering Asten te volgen via link

De gemeenteraad van Asten vergadert op dinsdag 4 oktober in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur.

In verband met de beperkt aanwezige zitplaatsen wordt publiek verzocht zich aan te melden via e-mail griffier@asten.nl.

De vergadering is live te volgen via https://msmmedia.nl/live-kanaal/.

De uitgebreide agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.asten.nl.

De agenda:

1. Vaststellen agenda.

2. Besluitenlijst van de themabijeenkomst van 6 juli  en de openbare raadsvergadering van 13 juli.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Inrichting schoolomgeving Voordeldonk.

5. Aanpassen Verordening Ondergrondse Infrastructuur Asten 2014.

6. Wijziging gemeenschappelijke regeling Senzer.

7. Schriftelijke vragen art. 39 Reglement van orde.

8. Sluiting.

Op siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaande video te zien.