Gemeenteraadsvergadering Asten te volgen via link

De gemeenteraad van Asten vergadert op dinsdag 8 november in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 17.00 uur.

In verband met de beperkt aanwezige zitplaatsen wordt publiek verzocht zich aan te melden via e-mail griffier@asten.nl.

De vergadering is live te volgen via https://msmmedia.nl/live-kanaal/.

De uitgebreide agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.asten.nl.

De agenda:

1. Vaststellen agenda.

2. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 4 oktober en de themabijeenkomsten van 12 en 13 oktober.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Vaststelling bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2022-1'.

5. Wijziging raadsbesluit adviesrecht: aanpassen bouwhoogte.

6. Subsidieprogramma 2023 - Welzijn & Participatie / Toerisme & Recreatie.

7. Tussentijdse rapportage najaar 2022-2.

8. Investering veilige publieke taak.

9. Begroting 2023.

10. Schriftelijke vragen art. 39 Reglement van orde.

11. Sluiting.

Op siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien over de begroting 2023. Het college van B en W presenteert de begroting aan de pers.

Op siris.nl is onderstaand filmpje te zien van de gemeenteraadsvergadering d.d. 8 november.