Gemeenteraadsvergadering Asten te volgen via link

De gemeenteraad van Asten vergadert op dinsdag 24 januari in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur.

In verband met de beperkt aanwezige zitplaatsen wordt publiek verzocht zich aan te melden via e-mail griffier@asten.nl.

De vergadering is live te volgen via https://msmmedia.nl/live-kanaal/.

De agenda:

1. Vaststellen agenda.

2. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 6 december en de themabijeenkomst van 30 november.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Subsidie EnergieHuis Slim Wonen 2023-2026.

5. Uitbreiding Gedenkbos als groot burgerinitiatief.

6. Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet van 350.000 euro voor planontwikkeling Ommel-Oost.

7. Initiatiefvoorstel Asten Manifest - zo blijft onze democratie vitaal.

8. Sluiting.

De uitgebreide agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.asten.nl.

Zie ook onderstaande filmpjes van de commissievergaderingen van januari.