Gemeenteraadsvergadering Asten op SIRIS-tv en -radio

De gemeenteraad van Asten vergadert op dinsdag 13 april via Microsoft Teams.

De vergadering wordt uitgezonden op SIRIS-tv en SIRIS-radio.

Agenda:

1. Vaststellen agenda.
2. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 9 maart en de themabijeenkomsten van 2 december en 3 maart.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Presentatie initiatiefnemers groot burgerinitiatief Skatepark TIPI Asten.
5. Sluiting.

Kijk voor een gedetailleerde agenda op de website van de gemeente.