Gemeenteraadsvergadering met beëdiging nieuwe wethouders en raadsleden

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 21 juli in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 17.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op SIRIS-radio.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 juni.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.      

5. Verslag onderzoekscommissie geloofsbrieven.

6. Benoemen en beëdigen wethouders Willem van Doorn (PvdA), Koert Kusters (Wij Zijn Someren-VVD) en Louis Swinkels (CDA).

7. Beëdigen raadsleden in ontstane vacatures door benoeming wethouders: Frans van der Kuijlen (Wij Zijn Someren-VVD), Hans van Maris (PvdA) en Ellen Zegwaard (CDA).

8. Vaststellen van wijziging van bestemmingsplan Nieuwendijk 90-92.

9. Intrekken van verordening individuele studietoeslag 2015.

10. Zomernota 2022.

11. Beschikbaar stellen van krediet voor vervangen audiovisuele installatie raadzaal Someren.

12. Vaststellen van verordening nadeelcompensatie gemeente Someren 2022.

13. Vaststellen van de economische visie Someren ‘Een economie van waarde’ en het ‘Behoefteonderzoek bedrijventerreinen Someren’. 

14. Sluiting.