Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 21 oktober in de raadzaal in het gemeentehuis.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op SIRIS-radio.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 23 september.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Aanpassen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO).

6. Toetreding Son en Breugel tot Gemeenschappelijke regeling BLINK en instemmen met ontwerpbegroting BLINK 2022.

7. Vaststellen vergaderschema 2022.

8. Sluiting.