Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 25 november via Microsoft Teams.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op SIRIS-radio.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 21 oktober.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Geen bedenkingen en wensen ter kennis brengen over deelname Metropoolregio Eindhoven in Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant.

6. Vaststellen Toeristische beleidsnota Someren 2030.

7. Vaststellen van de Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven 1.0.

8. Sluiting.