Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 21 april in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op SIRIS-radio.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 maart, 30 maart en 6 april.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken oprichting en deelname stichting risicobeheer veiligheidsregio's.

6. Vaststellen regiovisie Norm van opdrachtgeverschap een 10 voor de jeugd.

7. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Somerdaal fase 2.

8. Vaststellen bestemmingsplan Kerkendijk ong. en Molenbrugweg ong. 

9. Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven. 

10. Benoemen van burgerleden in raadscommissies.

11. Sluiting.