Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 15 december in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 20.00 uur.

De raadsvergadering is live te beluisteren via de raadswebsite, waar de agendastukken staan. De raadswebsite is te vinden op www.someren.nl.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 3 november.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.      

5. Vaststellen van bestemmingsplan Hollandseweg 21-21a.

6. Gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan Lieropsedijk 29 11 

7. Gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan Jan Smitslaan 1. 

8. Besluiten om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Blink.

9. Kennisnemen van de Liquiditeitsprognose 2023-2026 en besluiten om geen vaste geldlening aan te trekken.

10. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Someren - Deelgebied 4.

11. Gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan Steegstraat 19 - Achterweg 3.

12. Vaststellen van het rapport Mobiliteitsplan gemeente Someren.

13. Vaststellen van het rapport Bestuurskracht Someren.

14. Vaststellen van de Legesverordening 2023.

15. Vaststellen van de Belastingverordeningen 2023.

16. Vaststellen van de Decemberrapportage 2022.

17. Sluiting.