Extra gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 2 februari in de raadzaal van het gemeentehuis.

Deze extra vergadering begint om 20.00 uur.

De raadsvergadering is live te beluisteren via de raadswebsite, waar de agendastukken staan.

De raadswebsite is te vinden op www.someren.nl.

Agenda:

1. Opening.

2. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

3. Eerste wijziging Verordening onroerende-zaak belasting (herroepen van het besluit van 26 januari 2023 over de wijziging van de OZB-tarieven).

4. Sluiting.