Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 2 maart in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 20.00 uur.

De raadsvergadering is live te beluisteren via de raadswebsite, waar de agendastukken staan.

De raadswebsite is te vinden op www.someren.nl.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 26 januari en 2 februari.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.      

5. Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan Bergdijk 4.

6. Vaststellen bestemmingsplan Kampstraat 42-Esdoornstraat 2.

7. Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan Ploegstraat 2 en 4.

8. Vaststellen van het controleprotocol jaarrekening 2022.

9. Vaststellen van het Normenkader 2022.

10. Aanvragen van uitkering uit suppletiefonds explosieven.

11. Instemmen met statutenwijziging Stichting PlatOO.

12. Vaststellen van de verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Someren 2023.

13. Vaststellen van eerste begrotingswijziging 2023.

14. Vaststellen van integrale kostendekkingsplan Openbare Ruimte 2023.

15. Doneren aan Giro555 voor aardbeving Turkije en SyriĆ«. 

16. Sluiting

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien waarin wethouder Koert Kusters vertelt over de eerste begrotingswijziging 2023.