Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 30 maart in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 20.00 uur.

De raadsvergadering is live te beluisteren via de raadswebsite, waar de agendastukken staan.

De raadswebsite is te vinden op www.someren.nl.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 2 maart.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.      

5. Vaststellen Bestemmingsplan Nieuwendijk 95.

6. Vaststellen DAEB-besluit voor uitvoeren Energieloket door EnergieHuis Slim Wonen.

7. Besluiten geen zienswijzen in te dienen bij wijziging Gemeenschappelijke Regeling ICT-NML.

8. Vaststellen verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester..

9. Sluiting.