Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 20 april in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 20.00 uur.

De raadsvergadering is live te beluisteren via de raadswebsite, waar de agendastukken staan.

De raadswebsite is te vinden op www.someren.nl.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 30 maart.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.      

5. Vaststellen bestemmingsplan Boerenkamplaan 65, 65a en 65b.

6. Vaststellen bestemmingsplan Veegplan XIII.

7.  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Hanekampweg 15 en 17.

8. Besluiten om zonnepark Heikantstraat toe te voegen aan zoekgebied zonneparken.

9. Besluiten over voorkeursscenario windinitiatief Diepenhoek.

10. Sluiting.