Gemeenteraadsvergadering Someren live op SIRIS-radio en -tv

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 22 april via Microsoft Teams.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening.
2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 maart.
3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.
4. Ingekomen stukken.
5. Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 ODZOB.
6. Veegplan XI gemeente Someren 2020.
7. Vaststellen bestemmingsplan Hoevenstraat 4.
8. Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven.
9. Benoemen van de heren Eijsbouts en Van Doorn tot burgerlid van de PvdA Someren.
10. Voor kennisgeving aannemen leerlingenprognose PO 2021 en instemmen met het bijstellen van de ruimtebehoefte van basisschool 't Rendal in Lierop.
11. Sluiting.

SIRIS-tv zendt deze gemeenteraadsvergadering live uit op SIRIS-radio en SIRIS-tv.