Gemeenteraadsvergadering Someren live op SIRIS-radio

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 22 juli fysiek in de raadzaal in het gemeentehuis.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op SIRIS-radio.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 juni.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Vaststellen Verordening Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) Someren 2021-2022 en vastleggen IP-Post.

6. Instemmen met verlengen van het contract Crowe Foederer als accountant van de gemeente Someren.

7. Verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste wethouder Theo Maas.

8. Vaststellen van de Transitievisie Warmte gemeente Someren 1.0

9. Instemmen met de Zomernota 2021.

10. Vaststellen reactie op verkeersbesluit in De Pan.

11. Sluiting.