Gemeenteraadsvergadering Someren met afscheid raadsleden

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 24 maart in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 16.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op SIRIS-radio.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 24 februari.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Instemmen met zienswijze op 1e begrotingswijziging 2022 GGD Brabant Zuidoost.

6. Vaststellen bestemmingsplan herziening Moorsel 3 in Lierop.

7. Toevoegen functies griffie aan functieboek HR21.

8. Besluiten tot het doen van een donatie van € 1 per inwoner van de gemeente Someren aan giro 555 voor de actie ‘Samen in actie voor Oekraïne’.

9. Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven.

10. Invulling raadscommissies en aanwijzen van Bart de Groot als tijdelijk voorzitter van de raadscommissies en plaatsvervangend raadsvoorzitter.

11. Afscheid van de leden van de raad, die niet terugkeren in de nieuwe gemeenteraad en dat zijn Patricia Buis-Iven en Jos Feijen van de Gemeenschapslijst, Angeline Nagel-Maas en Henny Driessen van het CDA, Gerard Claassen van Wij Zijn Someren-VVD, Hans van Maris en Leo Dortmans van de PvdA en Hans van Tulden van Lijst Someren-Heide (nu LSH).

12. Sluiting.