Gemeenteraadsvergadering Someren met begroting 2022

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 4 november in de raadzaal in het gemeentehuis.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op SIRIS-radio.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen programmabegroting 2022.

3. Sluiting.

Op siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien waarin burgemeester Dilia Blok en de wethouders Theo Maas en Louis Swinkels tekst en uitleg geven over de gemeentebegroting 2022.