Gemeenteraadsvergadering Someren met installatie nieuwe gemeenteraadsleden

De gemeenteraad van Someren vergadert op woensdag 30 maart in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op SIRIS-radio.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 24 februari.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Beëdigen van de leden van de gemeenteraad.

5. Sluiting.