Gemeenteraadsvergadering Someren op SIRIS-radio

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 24 februari in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op SIRIS-radio.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 27 januari.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Vaststellen bestemmingsplan Heikomstraat 16 en Hoeksestraat ong.

6. Vaststellen bestemmingsplan Veegplan XII.

7. Vaststellen 1e wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Someren 2018.

8. Sluiting.