Gemeenteraadsvergadering Someren vanavond live op SIRIS-radio

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 23 september in de raadzaal in het gemeentehuis.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op SIRIS-radio.

Agenda:

1.  Opening.

2.  Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 22 juli.

3.  Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4.  Ingekomen stukken.

5.  Wijzigen Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven.

6.  Vaststellen bestemmingsplan Verhagenstraat 13-13a Lierop.

7.  Vaststellen bestemmingsplan Kerkendijk 50 Someren.

8.  Beschikbaar stellen krediet voor opstellen bestemmingsplan voor motorcrossterrein Lierop.

9.  Sluiting.

Om 21.00 uur is er een besloten vergadering. Die wordt uiteraard niet uitgezonden.