Georganiseerde auto-, wandel- en fietstochten verboden

Op grond van artikel 5.1 Tijdelijke Regeling maatregelen Covid-19 is elke evenement, waaronder voor publiek toegankelijke verrichtingen van vermaak verboden. 

Dit houdt ook in dat georganiseerde auto-, wandel- en fietstochten niet kunnen worden toegestaan.

De reden is het standpunt van de Rijksoverheid dat er geen onnodige reizen moeten worden gemaakt en drukte moet worden vermeden. 

Daarin past het niet om autotourtochten, wandeltochten of fietstochten te organiseren, al dan niet met bezoek aan horeca voor afhaal.
Het belang van deze maatregel is het terugdringen van het hoge aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, dat verder versoepelen van de maatregelen in de komende weken ernstig zal belemmeren.