Goede Vrijdag Viering in Belevingskerk Heusden

Goede Vrijdag Viering in Belevingskerk Heusden

Jarenlang was de kerk in Heusden gedurende meerdere dagen overvol door de opvoering van Passion.

Evenals vorig jaar ging de Passionuitvoering als gevolg van het coronavirus niet door.

De werkgroep Liturgie had daarom als alternatief op vrijdag 2 april een Goede Vrijdag Viering samengesteld.

Rob Fritsen

Daarin werd stilgestaan bij de laatste zeven woorden die Jezus in de laatste uren voor zijn sterven sprak met gebruik van de zevenarmige kandelaar als symbool.

De kerkgangers luisterden naar fragmenten uit het lijdensverhaal waarbij naar ieder fragment bij het kruis bloemen werden gelegd. Dit alles wordt ondersteund door passende muziek.