35e Goede Weekviering Zonnebloem Someren

De Zonnebloem-afdeling Someren hield op dinsdag 4 april voor de 35e keer de Goede Weekviering.

De dienst vond plaats in De Einder in Someren-Eind.

Eric Driessen

Tijdens deze viering werd de gehele Goede Week, van Palmzondag tot en met de verrijzenis van Christus met Pasen, in een viering beleefd.

Eric Driessen

Pastor Schevers ging voor in deze dienst.

Eric Driessen

De muzikale begeleiding werd verzorgd door het Jozef/Pauluskoor onder leiding van Toos Douven.

Eric Driessen

Na de dienst was er voor alle aanwezigen een kop koffie of thee met koek. 

Eric Driessen