Gratis boom voor bewoners Gildenwijk in Lierop

Veertig bewoners van de Gildenwijk in Lierop kregen op donderdag 23 november een boom van de gemeente Someren; gratis en voor niets.

Eric Driessen

De gemeente wilde bomen in de Gildenwijk plaatsen in het kader van de vergroening van de wijk. Toen bleek dat ze er te weinig bomen kwijt konden, kwam het idee op om bomen aan de bewoners te schenken, die ze dan zelf in hun voor- of achtertuin mogen plaatsen. Het gaat om diverse soorten bomen zoals de krentenboom, eik of linde. Enkele buurtbewoners namen het voortouw en maakten de buurt enthousiast voor het bomenplantplan.

Eric Driessen

In september was er een buurtbijeenkomst waar het bomenplantplan met open armen werd ontvangen.

Eric Driessen

In onderstaand filmpje praat Austeja Jonikaite van SIRIS-tv op het Gildeplein met Ellen Prosee, projectleider Groenbeheer van de gemeente Someren. Nu te zien op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook.